Wie zijn wij

Ieder kind wenst een actief betrokken vader en moeder; wil leuk contact met zijn of haar opa en oma. En ieder kind heeft daar ook recht op. Helaas is dit voor kinderen in een echtscheidingssituatie niet vanzelfsprekend. Ouders zijn dan niet in staat het collega-ouderschap na de scheiding vredelievend vorm te geven. Eén van beide ouders besteedt alle energie aan het uit het leven bannen van de andere ouder uit het leven van de kinderen. De ouder blijkt niet in staat het kind positief over de andere ouder te informeren. Dit is vaak zo erg, dat kinderen daar vanuit angst en loyaliteit in meegaan en zelf het contact met de andere ouder verbreken. Het gebeurt ook dat de rechtspraak en hulpinstanties een wal bouwen tussen ouders en kinderen en die is maar moeilijk neer te halen.

De scheiding en het missen van de andere ouder is nooit door kinderen gewenst, hoe sterk zij zich soms kunnen uitspreken tegen de ouder waarmee zij geen contact hebben. Zij zijn en blijven altijd diep verbonden met hun wachtende vader, moeder, opa, oma of ieder ander familielid. Zij zijn het slachtoffer van de loyaliteitsstrijd waar zij door hun ouders worden in gestort. Dit is meestal het gevolg van één van de ouders die op geen enkele wijze contact kan toestaan met de andere ouder of met een ieder die bij de andere ouder hoort. Hierdoor ontstaat een zee van verdriet die verloren kinderen en wachtende ouders scheidt.

Wachtende ouder

Die vader, moeder, opa of oma die zielsveel van zijn of haar (klein)kind  houdt, dolgraag actief bij het kind betrokken wil zijn en contact met hen wil hebben, maar daartoe niet in staat wordt gesteld door de andere ouder of door overheidsinstanties. Soms worden zij afgewezen door de verloren kinderen zelf.

Verloren kinderen

Kinderen die verloren zijn geraakt in de strijd die volgde op het besluit tot echtscheiding van hun ouders. Die direct of indirect gedwongen zijn geweest een keuze te moeten maken voor de ene ouder of bij wie zij door de andere ouder of door een overheidsinstantie actief worden weggehouden. Kinderen die soms geen andere keuze hebben dan die andere ouder helemaal uit hun leven te bannen omdat dit anders problemen oplevert met hun huidige leefomgeving of omdat zij zijn gaan geloven dat dat het beste is.